Infolinks http://www.infolinks.com/join-us?aid=3141627

studywithsab

Làm sao để đạt ĐIỂM CAO khi KIỂM TRA?? 📝📝I Top 11 mẹo đạt điểm cao | Study with Sab

Làm sao để đạt ĐIỂM CAO khi KIỂM TRA?? 📝📝I Top 11 mẹo đạt điểm cao | Study with Sab

#datdiemcao #kiemtra #lamsaodedatdiemcao Flashcards: https://youtu.be/7XMjTS-PN8w Cách sống sót trong kì thi: https://youtu.be/1v5_i6TTgI8 Xừ lí đống đề cương nhanh, gọn, lẹ: https://www.youtube.com/watch?v=OJ0rpmRcZt4&t=42s Những thứ cần mang đi thi: https://www.youtube.com/watch?v=Skk_ZYhOUxU&t=196s ———————– Get motivated: FACEBOOK (studyblr): https://www.facebook.com/studywithsab/ INSTAGRAM (studyblr): https://www.instagram.com/studywithsab/ ———————– For business inquiries: Email: lazygirlstudying.business@gmail.com Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sabrina-t…

Read More

MỘT TUẦN TỰ HỌC NHƯ ĐIÊN Ở NHÀ  I Study with Sab

MỘT TUẦN TỰ HỌC NHƯ ĐIÊN Ở NHÀ I Study with Sab

Đây là lần đầu tiên Sab vlog cho mọi người cuộc sống của một học sinh hihi nếu có gì cần cải thiện trong video thì mọi người gợi ý cho Sab nha. Đừng quên like video nếu như mọi người muốn Sab làm nhiều vlog ghi lại cuộc sống của Sab. Flashcards: https://youtu.be/7XMjTS-PN8w Cách…


Lười học thì pha trà sữa rồi học cùng mình 🥛I Study with Sab

Lười học thì pha trà sữa rồi học cùng mình 🥛I Study with Sab

Nhiều lúc việc học rất chán và học một mình rất buồn. Vì vậy Sab đã ở đây học cùng mọi người đây. Replay lại video để học được lâu hơn nha. Love u ❤️ ———————— Study with me #1: https://www.youtube.com/watch?v=c3rGeT3x4KE&t=520s Study with me #2: https://www.youtube.com/watch?v=SJN8VdfgCZ4&t=31s Study with me #3: https://www.youtube.com/watch?v=v6g3VWDM0e8&t=4s Study with me #4:…


Khó khăn khi đi du học I 13 study abroad problems | Study with Sab

Khó khăn khi đi du học I 13 study abroad problems | Study with Sab

Download 100+ Free Templates from Uptocareer: https://www.uptocareer.com/?utm_source=youtube&utm_medium=Study-with-Sab-utc-XFT&utm_campaign=utc——————————– Get motivated: FACEBOOK (studyblr): https://www.facebook.com/studywithsab/ INSTAGRAM (studyblr): https://www.instagram.com/studywithsab/ ———————– For business inquiries: Email: lazygirlstudying.business@gmail.com Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sabrina-trinh/ ———————– Copyright Disclaimer under section 107 of the Copyright Act of 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education and research. ————————————…


Nếu bạn không muốn học nhưng phải học thì hãy học cùng mình I Study with Sab

Nếu bạn không muốn học nhưng phải học thì hãy học cùng mình I Study with Sab

Nhiều lúc việc học rất chán và học một mình rất buồn. Vì vậy Sab đã ở đây học cùng mọi người đây. Replay lại video để học được lâu hơn nha. Love u ❤️ ———————— Study with me #1: https://www.youtube.com/watch?v=c3rGeT3x4KE&t=520s Study with me #2: https://www.youtube.com/watch?v=SJN8VdfgCZ4&t=31s Study with me #3: https://www.youtube.com/watch?v=v6g3VWDM0e8&t=4s Study with me #4:…