Infolinks http://www.infolinks.com/join-us?aid=3141627

học giỏi

Làm sao để đạt ĐIỂM CAO khi KIỂM TRA?? 📝📝I Top 11 mẹo đạt điểm cao | Study with Sab

Làm sao để đạt ĐIỂM CAO khi KIỂM TRA?? 📝📝I Top 11 mẹo đạt điểm cao | Study with Sab

#datdiemcao #kiemtra #lamsaodedatdiemcao Flashcards: https://youtu.be/7XMjTS-PN8w Cách sống sót trong kì thi: https://youtu.be/1v5_i6TTgI8 Xừ lí đống đề cương nhanh, gọn, lẹ: https://www.youtube.com/watch?v=OJ0rpmRcZt4&t=42s Những thứ cần mang đi thi: https://www.youtube.com/watch?v=Skk_ZYhOUxU&t=196s ———————– Get motivated: FACEBOOK (studyblr): https://www.facebook.com/studywithsab/ INSTAGRAM (studyblr): https://www.instagram.com/studywithsab/ ———————– For business inquiries: Email: lazygirlstudying.business@gmail.com Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sabrina-t…

Read More

Nếu bạn không muốn học nhưng phải học thì hãy học cùng mình I Study with Sab

Nếu bạn không muốn học nhưng phải học thì hãy học cùng mình I Study with Sab

Nhiều lúc việc học rất chán và học một mình rất buồn. Vì vậy Sab đã ở đây học cùng mọi người đây. Replay lại video để học được lâu hơn nha. Love u ❤️ ———————— Study with me #1: https://www.youtube.com/watch?v=c3rGeT3x4KE&t=520s Study with me #2: https://www.youtube.com/watch?v=SJN8VdfgCZ4&t=31s Study with me #3: https://www.youtube.com/watch?v=v6g3VWDM0e8&t=4s Study with me #4:…